Show language picker

Geotechnics

Geotechniekvo.be

Publications

Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen

Het project Oosterweelverbinding behelst het sluiten van de ringweg rond Antwerpen langs de westzijde van de stad.

Dit omvangrijke en complexe infrastructuurwerk bevat een groot aantal kunstwerken met kruisingen en aansluitingen van bestaande wegen, waterwegen en havendokken.

De realisatie van deze nieuwe verbinding zal de verkeersknoop op de bestaande ringweg moeten oplossen.

Measuring vertical strains and temperature with fiber optics in diaphragm walls.

The Geotechnics Division of the Flemish Government uses fiber optics in civil constructions to measure strains and temperature during construction. In the summer of 2016 the construction of a tunnel under an existing road started. In a first phase diaphragm walls were constructed. Those walls will keep the tunnel open during excavation and will function as the future walls of the tunnel. For safety reasons the deformation and stability of these walls are closely monitored. During construction of the diaphragm walls, fiber optics were attached to the reinforcement cage.

Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? Een verkenningsgesprek.

Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? Een verkenningsgesprek.Vandaag kijken ruimtelijk planners je veelal vragend of onzeker  aan, wanneer het woord ‘ondergrond’ valt. Voor velen is dit nog een ‘ver-van-mijn-bed’ verhaal, terwijl anderen stilaan aan ondergrondse uitwijkscenario’s voor ons toenemend ruimtegebrek beginnen te denken.

Renovatie nodig voor Scheldekaaien?

Voldoen de historische kaaimuren in Antwerpen aan de nieuwe normen van het Masterplan Scheldekaaien? Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) laat de kaaien testen en stabiliseert of vervangt ze waar nodig.

TOD verbetert samenwerking met klanten

Om het contact met de klanten te optimaliseren, werken de Technisch Ondersteunende Diensten (TOD) sinds 2016 met accountmanagers. Samen met hun secondanten vormen zij voor elke klant een vast aanspreekpunt.

Geotechniek bundelt sonderingen te water in Gent

Voor de bouw van de Verapazbrug en de Meulestedebrug in Gent voerde Geotechniek sonderingen te water uit. Opdrachtgevers Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) en de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beslisten de onderzoeken samen aan te besteden.

Optische Glasvezel meet temperatuur in nieuwe tunnel

Optische glasvezels worden vooral gebruikt om een internetsignaal te verspreiden. Geotechniek zet de draden in om krachten en temperatuur te meten tijdens bouwwerken.

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) bestaat 20 jaar

Het team van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) vierde in 2016 haar twintigjarige bestaan. In het kasteel van Groenendaal waren ook de vroegere collega’s welkom voor een hapje en een drankje.

Een job voor één dag bij Geotechniek

Ga één dag aan de slag en schenk de opbrengst aan een derde wereld project: die opdracht kregen de vierdejaarsstudenten van het Atheneum Ooievaarsnest in Gentbrugge. Feriye Boone ging de uitdaging aan bij Geotechniek.

Deurganckdoksluis: bouw van de grootste sluis ter wereld

De bouw van de Deurganckdoksluis is één van de grootste werven momenteel lopende in België.
De belangrijkste geotechnische aspecten horende bij zowel het ontwerp als de uitvoering van deze sluis worden kort toegelicht.
In dit artikel wordt de nadruk gelegd op het intensieve monitoringsprogramma dat momenteel aan de gang is.
Specifieke aandacht wordt besteed aan de meetapparatuur die werd geplaatst ter begroting van de zwel van de Boomse klei.

Pages