Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
 

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Partners

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Projecten

BAM proefput

Voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen waren we betrokken in een uitgebreide proefcampagne. Onze afdeling onderzocht samen met BAM, de firma Denys en eht WTCB de eigenschappen van de ondergrond tot op grote diepte. Een tril- en heiproef en de monitoring van een proefput tot 25 meter diepte zijn intussen afgerond.

BAM proefput

Publicaties

Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen

Het project Oosterweelverbinding behelst het sluiten van de ringweg rond Antwerpen langs de westzijde van de stad.

Dit omvangrijke en complexe infrastructuurwerk bevat een groot aantal kunstwerken met kruisingen en aansluitingen van bestaande wegen, waterwegen en havendokken.

De realisatie van deze nieuwe verbinding zal de verkeersknoop op de bestaande ringweg moeten oplossen.

Measuring vertical strains and temperature with fiber optics in diaphragm walls.

The Geotechnics Division of the Flemish Government uses fiber optics in civil constructions to measure strains and temperature during construction. In the summer of 2016 the construction of a tunnel under an existing road started. In a first phase diaphragm walls were constructed. Those walls will keep the tunnel open during excavation and will function as the future walls of the tunnel. For safety reasons the deformation and stability of these walls are closely monitored. During construction of the diaphragm walls, fiber optics were attached to the reinforcement cage.

Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? Een verkenningsgesprek.

Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? Een verkenningsgesprek.Vandaag kijken ruimtelijk planners je veelal vragend of onzeker  aan, wanneer het woord ‘ondergrond’ valt. Voor velen is dit nog een ‘ver-van-mijn-bed’ verhaal, terwijl anderen stilaan aan ondergrondse uitwijkscenario’s voor ons toenemend ruimtegebrek beginnen te denken.