Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
 

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Partners

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Projecten

Dijkenbeheer

Binnen de kennisgroep dijken wordt door afdeling Geotechniek in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium gewerkt aan een professionalisering van het dijkenbeheer in Vlaanderen.
Verschillende thema’s worden onder de loep genomen: dijkmonitoring, dijkbeeldvorming, dijkdatabeheer, dijkinspectie, …. Het faalgedrag van de dijken wordt verder onderzocht, innovatieve dijkmonitoringstechnieken worden uitgetest, samen met de dijkbeheerders worden afspraken gemaakt omtrent het structureren en beheren van alle relevante dijkdata, enzovoort.

Publicaties

One-dimensional consolidation of overconsolidated clay using Constant Rate of Strain testing

The main method for the determination of consolidation parameters in Flanders is still the incremental loading test (IL test). This method can take up to several weeks for some typical Flemish overconsolidated (OC) clays. In theory, the same relationship between settlement and vertical stress can be obtained by performing a constant rate of strain test (CRS test).

Calibration of DEM material parameters to simulate stress-strain behavior of unsaturated soils during uniaxial compression

Discrete element method (DEM) is an appealing technique to simulate soil deformation. However, the calibration of the material parameters in the model remains challenging due to the high computational cost associated with it. In this study, the stress-strain relation of 125 unsaturated soil samples was simulated using DEM and material parameters were calibrated with Kriging.

Effect of initial fabric on the undrained response of clean Chlef sand

Different soil reconstitution methods lead to samples with different initial structure. This paper presents a laboratory investigation which aims to study the influence of initial fabric of specimens on the undrained behavior of clean Chlef sand subjected to triaxial compression tests. The samples tested were prepared at three level of relative densities using different deposition methods, i.e., the layered dry deposition (LDD), the tapped funnel deposition (TFD), the water deposition (WD) and the moist deposition (MD), and they were consolidated under different confining pressures.