Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Projecten

Deurganckdok

De bouw van de Deurganckdoksluis is één van de grootste werven momenteel lopende in België. Teneinde het ontwerp te kunnen maken werd een uitgebreid proevenprogramma uitgevoerd door de afdeling Geotechniek.  Tevens werden  de geotechnische ontwerpberekeningen gemaakt, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de zwel van de Boomse klei.  Ook in uitvoering zijn we nauw betrokken.  Geotechnische opvolging van de werkzaamheden op het terrein gekoppeld aan een  intensief monitoringsprogramma ter begroting van de zwel van de Boomse klei vormen een enorme uitdaging.

 

 

Deurganckdok

Scheldekaaien

In het kader van het Masterplan Antwerpen dienen de historische kaaimuren te Antwerpen gestabiliseerd te worden. Teneinde het geotechnisch dossier op te stellen werden alle beschikbare geotechnische en geologische data verzameld. Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Op basis van de gearchiveerde gegevens werd een uitgebreid programma opgesteld van in situ proeven gekoppeld aan laboratoriumtesten en monitoring op het terrein.

Scheldekaaien

Pagina's