Show language picker

Geotechnics

Geotechniekvo.be

Bouw van een Nieuwe Sluis in Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een uitdagend project dat wordt uitgevoerd binnen
een nauw samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen. In dit artikel wordt
een overzicht gegeven van het grondonderzoek dat in de voorbereidingsfase werd uitgevoerd.
Tevens worden de belangrijkste geotechnische aspecten en risico’s toegelicht, verbonden aan
de specifieke ondergrond in het projectgebied, met name door de aanwezigheid van Boomse
klei en glauconiethoudend zand.