Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek

Geotechniek

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Geotechnische proeven en metingen worden uitgevoerd in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken. Geotechniek investeert ook in innovatieve technieken zoals advanced testing en online monitoring.
 

Bedrijfsfilm Geotechniek

"Ze is zo vernuftig, de aarde.
In staat haar partikels tot massa op te roepen,
Tot opera's en symphonieën van slijk
en inzakkingen en verschuivingen, ..."

- Uit 'Godenslaap' van Erwin Mortier

Partners

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Databank Ondergrond Vlaanderen

Projecten

BAM proefput

Voor de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen waren we betrokken in een uitgebreide proefcampagne. Onze afdeling onderzocht samen met BAM, de firma Denys en eht WTCB de eigenschappen van de ondergrond tot op grote diepte. Een tril- en heiproef en de monitoring van een proefput tot 25 meter diepte zijn intussen afgerond.

BAM proefput

Publicaties

Bouw van een Nieuwe Sluis in Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een uitdagend project dat wordt uitgevoerd binnen
een nauw samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen. In dit artikel wordt
een overzicht gegeven van het grondonderzoek dat in de voorbereidingsfase werd uitgevoerd.
Tevens worden de belangrijkste geotechnische aspecten en risico’s toegelicht, verbonden aan
de specifieke ondergrond in het projectgebied, met name door de aanwezigheid van Boomse
klei en glauconiethoudend zand.

T1 formulier

One-dimensional consolidation of overconsolidated clay using Constant Rate of Strain testing

The main method for the determination of consolidation parameters in Flanders is still the incremental loading test (IL test). This method can take up to several weeks for some typical Flemish overconsolidated (OC) clays. In theory, the same relationship between settlement and vertical stress can be obtained by performing a constant rate of strain test (CRS test).