Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

75 jaar

Geotechniek

De geschiedenis van de geotechniek in Vlaanderen en België start met de oprichting in 1939 van het laboratorium voor Grondmechanica binnen het Ministerie van Openbare Werken, onder leiding van de jonge ingenieur E. De Beer. Het laboratorium in de St. Pietersnieuwstraat werd uitgebouwd en de eerste sonderingen in België werden uitgevoerd met het “schavot”.


In 1941 werd het laboratorium omgevormd tot het Rijksinstituut voor Grondmechanica (RIG, parastatale instelling), zodat ook de privésector op haar diensten kon beroep doen. Het laboratorium, de terreinwerking en het ingenieurskorps werden uitgebouwd tot een bakermat van de geotechniek.


Bij de regionalisering in 1989 werd het RIG opgesplitst in een Vlaamse en een Waalse entiteit. Het Bestuur, later de afdeling Geotechniek bleef gehuisvest op het Technologiepark en ontwikkelt zich verder tot het kenniscentrum geotechniek in Vlaanderen.

 

Naar aanleiding van ons 75 jarig bestaan is er ook een strip gemaakt. Je kan deze hier downloaden.

Sonderingen vroeger en nu.