Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Dijkenbeheer

Binnen de kennisgroep dijken wordt door afdeling Geotechniek in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium gewerkt aan een professionalisering van het dijkenbeheer in Vlaanderen.
Verschillende thema’s worden onder de loep genomen: dijkmonitoring, dijkbeeldvorming, dijkdatabeheer, dijkinspectie, …. Het faalgedrag van de dijken wordt verder onderzocht, innovatieve dijkmonitoringstechnieken worden uitgetest, samen met de dijkbeheerders worden afspraken gemaakt omtrent het structureren en beheren van alle relevante dijkdata, enzovoort.

Om een overzicht te krijgen van alle dijkrelevante data werd de dijkenverkenner ontwikkeld. Een demo van de huidige functionaliteiten binnen de dijkenverkenner kan teruggevonden worden op deze link.


Verder worden dijktrefdagen georganiseerd waarop de laatste stand van zaken van de lopende onderzoeksthema’s worden toegelicht aan de verschillende dijkbeheerders. Een overzicht van deze trefdagen kan je terugvinden op deze link.

Verder werd in 2015 binnen de Vlaamse overheid het Kennis Netwerk Dijken (KND) opgericht. Dit netwerk is een samenwerkingsverband tussen de dijk- en oeverbeheerders en de technisch ondersteunende diensten van de Vlaamse overheid die betrokken zijn bij het dijk- en oeverbeheer. Vanuit de beheerders zijn dit De Vlaamse Waterweg (voorheen Waterwegen & Zeekanaal en N.V. De Scheepvaart), de Vlaamse Milieu Maatschappij en MDK afdeling Kust, en vanuit de ondersteunende diensten (kennisinstituten) zijn dit de afdeling Geotechniek, het Waterbouwkundig Laboratorium, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap Informatie Vlaanderen. Verdere informatie hierover kan u terugvinden op deze link.