Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Hedwige - Prosperpolder

De dijken van de Hedwige-Prosperpolder zullen de komende jaren gebruikt worden om grootschalige proeven uit te voeren en om crisissituaties te testen.
Zo zal een dijkbreuk gesimuleerd worden, waarbij de ontwikkeling van een bres onderzocht wordt en daarnaast zal ervaring worden opgedaan om zo’n bres snel te herstellen in een noodsituatie. Ook zullen golfoploop en golfoverslagproeven uitgevoerd worden om de sterkte van de grasbekleding na te gaan.
De dijken zullen dus gedurende een paar jaar fungeren als een laboratorium op ware schaal. Dit is mogelijk, omdat de Hedwige-Prosperpolder ontpolderd wordt in het kader van het Sigmaplan. De bestaande dijken worden vervangen door nieuwe -meer landinwaarts gebouwde- ringdijken.
Afdeling Geotechniek zal instaan voor het grondonderzoek op de dijken en de monitoring tijdens de proeven. Dit zal gebeuren in samenwerking met de andere partners binnen het project. Sonderingen en elektrische resistiviteitsmetingen werden reeds uitgevoerd. De eerste resultaten zijn gebundeld in het artikel ‘First results of geophysical and geotechnical investigations along the Hedwige- and Prosperpolder dykes’.

De proeven maken deel uit van het Polder2C-project, gesubsidieerd door het Europees Interreg 2 Zeeën-programma en getrokken door DMOW – Waterbouwkundig Laboratorium en STOWA uit Nederland.

Meer informatie over het project kan gevonden worden op de website van het Sigmaplan: https://sigmaplan.be/nl/projecten/hedwige-prosperproject/projectnieuws/h....