Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Kanaal Ieper-Leie geschiedenis van de "drogen vaart"

Kanaal Ieper-Leie

In de periode 1863 - 1913 werden meerdere pogingen ondernomen om een kanaal te graven van Ieper naar de Leie in Vlaanderen. Zoals in
die tijd ook voor de aanleg van spoorwegen gebeurde, werd de aanleg van het kanaal in concessie gegeven, in dit geval aan de Compagnie
du Canal de la Lys à l’Yperlée. Dit houdt in dat de nodige fondsen voor de aanleg van het kanaal werden geleverd door privé investeerders, die
eens het kanaal in gebruik tolgelden of vaarrechten mochten innen.


Het kanaal zou via een waterweg een verbinding maken tussen Ieper en de Leie en zodoende ook met Gent, Antwerpen en Noord-Frankrijk.
Een probleem was wel dat Ieper gelegen is in het hydrografisch bekken van de IJzer en dat het kanaal daarom diende te worden aangelegd
doorheen de hoger gelegen kruinscheiding tussen de bekkens van de IJzer en van de Leie. Om het aantal sluizen, nodig om de hoogteverschillen
te overbruggen, zoveel mogelijk te beperken heeft men in opeenvolgende pogingen ter hoogte van de kruinscheiding een tunnel,
een diepe uitgraving of een combinatie van beide voorzien.