Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Monitoring van de krachtswerking in verticale beschoeiingswanden d.m.v. optische vezeltechnologie

De toepassing van de observational method bij het ontwerp van structuren (toegelaten binnen EC7),
laat een kostenefficiëntere uitvoering toe zonder in te boeten aan veiligheid. Dit vereist echter wel dat
de belangrijke parameters die een rol spelen bij het ontwerp van een constructie (vervormingen en
krachtswerking) tijdens en na de uitvoering gemonitord worden.
In dit artikel wordt beschreven hoe met behulp van innovatieve optische vezeltechnologie de rekken
(en door berekening, de krachtswerking) in verticale beschoeiingen kunnen begroot worden. Het
meetprincipe wordt kort toegelicht, waarna aan de hand van een praktijkvoorbeeld de meerwaarde van
deze innovatieve meettechniek aangetoond wordt. Uit de toepassing blijkt dat deze nieuwe techniek
zeer geschikt kan zijn, maar dat er ook enkele aandachtspunten zijn bij de uitvoering en interpretatie
die men in beschouwing moet nemen. Deze aandachtspunten worden hier ook kort toegelicht.