Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Publicaties

Bouw van een Nieuwe Sluis in Terneuzen

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen is een uitdagend project dat wordt uitgevoerd binnen
een nauw samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen. In dit artikel wordt
een overzicht gegeven van het grondonderzoek dat in de voorbereidingsfase werd uitgevoerd.
Tevens worden de belangrijkste geotechnische aspecten en risico’s toegelicht, verbonden aan
de specifieke ondergrond in het projectgebied, met name door de aanwezigheid van Boomse
klei en glauconiethoudend zand.

T1 formulier

One-dimensional consolidation of overconsolidated clay using Constant Rate of Strain testing

The main method for the determination of consolidation parameters in Flanders is still the incremental loading test (IL test). This method can take up to several weeks for some typical Flemish overconsolidated (OC) clays. In theory, the same relationship between settlement and vertical stress can be obtained by performing a constant rate of strain test (CRS test).

Calibration of DEM material parameters to simulate stress-strain behavior of unsaturated soils during uniaxial compression

Discrete element method (DEM) is an appealing technique to simulate soil deformation. However, the calibration of the material parameters in the model remains challenging due to the high computational cost associated with it. In this study, the stress-strain relation of 125 unsaturated soil samples was simulated using DEM and material parameters were calibrated with Kriging.

Effect of initial fabric on the undrained response of clean Chlef sand

Different soil reconstitution methods lead to samples with different initial structure. This paper presents a laboratory investigation which aims to study the influence of initial fabric of specimens on the undrained behavior of clean Chlef sand subjected to triaxial compression tests. The samples tested were prepared at three level of relative densities using different deposition methods, i.e., the layered dry deposition (LDD), the tapped funnel deposition (TFD), the water deposition (WD) and the moist deposition (MD), and they were consolidated under different confining pressures.

Proefcampagne voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen

Het project Oosterweelverbinding behelst het sluiten van de ringweg rond Antwerpen langs de westzijde van de stad.

Dit omvangrijke en complexe infrastructuurwerk bevat een groot aantal kunstwerken met kruisingen en aansluitingen van bestaande wegen, waterwegen en havendokken.

De realisatie van deze nieuwe verbinding zal de verkeersknoop op de bestaande ringweg moeten oplossen.

Measuring vertical strains and temperature with fiber optics in diaphragm walls.

The Geotechnics Division of the Flemish Government uses fiber optics in civil constructions to measure strains and temperature during construction. In the summer of 2016 the construction of a tunnel under an existing road started. In a first phase diaphragm walls were constructed. Those walls will keep the tunnel open during excavation and will function as the future walls of the tunnel. For safety reasons the deformation and stability of these walls are closely monitored. During construction of the diaphragm walls, fiber optics were attached to the reinforcement cage.

Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? Een verkenningsgesprek.

Ruimtelijke ordening in de Vlaamse ondergrond? Een verkenningsgesprek.Vandaag kijken ruimtelijk planners je veelal vragend of onzeker  aan, wanneer het woord ‘ondergrond’ valt. Voor velen is dit nog een ‘ver-van-mijn-bed’ verhaal, terwijl anderen stilaan aan ondergrondse uitwijkscenario’s voor ons toenemend ruimtegebrek beginnen te denken.

Renovatie nodig voor Scheldekaaien?

Voldoen de historische kaaimuren in Antwerpen aan de nieuwe normen van het Masterplan Scheldekaaien? Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) laat de kaaien testen en stabiliseert of vervangt ze waar nodig.

TOD verbetert samenwerking met klanten

Om het contact met de klanten te optimaliseren, werken de Technisch Ondersteunende Diensten (TOD) sinds 2016 met accountmanagers. Samen met hun secondanten vormen zij voor elke klant een vast aanspreekpunt.

Pagina's