Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Publicaties

Geotechniek bundelt sonderingen te water in Gent

Voor de bouw van de Verapazbrug en de Meulestedebrug in Gent voerde Geotechniek sonderingen te water uit. Opdrachtgevers Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen (AWV) en de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beslisten de onderzoeken samen aan te besteden.

Optische Glasvezel meet temperatuur in nieuwe tunnel

Optische glasvezels worden vooral gebruikt om een internetsignaal te verspreiden. Geotechniek zet de draden in om krachten en temperatuur te meten tijdens bouwwerken.

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) bestaat 20 jaar

Het team van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) vierde in 2016 haar twintigjarige bestaan. In het kasteel van Groenendaal waren ook de vroegere collega’s welkom voor een hapje en een drankje.

Een job voor één dag bij Geotechniek

Ga één dag aan de slag en schenk de opbrengst aan een derde wereld project: die opdracht kregen de vierdejaarsstudenten van het Atheneum Ooievaarsnest in Gentbrugge. Feriye Boone ging de uitdaging aan bij Geotechniek.

Deurganckdoksluis: bouw van de grootste sluis ter wereld

De bouw van de Deurganckdoksluis is één van de grootste werven momenteel lopende in België.
De belangrijkste geotechnische aspecten horende bij zowel het ontwerp als de uitvoering van deze sluis worden kort toegelicht.
In dit artikel wordt de nadruk gelegd op het intensieve monitoringsprogramma dat momenteel aan de gang is.
Specifieke aandacht wordt besteed aan de meetapparatuur die werd geplaatst ter begroting van de zwel van de Boomse klei.

Drawing up of a geotechnical dossier for the stabilization of historical quay walls along the river Scheldt in Antwerp

Within the context of the Scheldt Quays Masterplan, the stabilization of the dilapidated historical quay walls was put to study.
For drawing up the geotechnical dossier all available geological and geotechnical information along the quay wall section was collected; beneficial use could be made of the Regional Database of the subsoil of Flanders (DOV). Based on this inventarisation an extensive program of in situ tests and complementary monitoring and laboratory tests was elaborated.

Geotechnical monitoring of a trial pit excavation toward the Boom clay in Antwerp (Belgium)

Abstract. In order to relieve the busy traffic arteries of Antwerp (Belgium), the closing of the ring around Antwerp was put to study by BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel). The design of this construction requires detailed insight in the behaviour of the overconsolidated Boom clay layer during and after dewatering and removal of the covering soil layers. For this purpose a fully monitored excavation test was performed in order to assess soil behaviour and specific techniques to be used in anticipated projects in the Antwerp area.

Geotechniekdag 2015

Het thema van de geotechniekdag 2015 is Proef op de som. Hiermee wordt aandacht gegeven aan de grote toegevoegde waarde van bijvoorbeeld paal testen,

lab testen en full scale testen aan de geotechnische adviespraktijk. Ook de beschikbaarheid van data verzamelingen via digitale (internet)-bronnen kan hier een

rol in spelen. Het programma kan via onderstaande link terugvinden.

Rio-leren : presentatie over geotechnisch onderzoek voor rioolbeheerders

Afdelingshoofd Gauthier Van Alboom en Koenraad Haelterman gaven in naam van geotechniek een presentatie over geotechnisch onderzoek tijdens de infosessie Rio-leren van de VMM.

Monitoring van de krachtswerking in verticale beschoeiingswanden d.m.v. optische vezeltechnologie

De toepassing van de observational method bij het ontwerp van structuren (toegelaten binnen EC7),
laat een kostenefficiëntere uitvoering toe zonder in te boeten aan veiligheid. Dit vereist echter wel dat
de belangrijke parameters die een rol spelen bij het ontwerp van een constructie (vervormingen en
krachtswerking) tijdens en na de uitvoering gemonitord worden.
In dit artikel wordt beschreven hoe met behulp van innovatieve optische vezeltechnologie de rekken

Pagina's