Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Proevenpakket Labo

Proeven en analysesProefmethodeAccreditatie / certificatieNormatieve referentieGeldigheid norm
Bepaling korrelverdelingZevingNBN EN ISO 9001:2015EN 933-1:2012tot 22 mei 2018
ZevingNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO 17892-4:2016actueel
HydrometerNBN EN ISO 9001:2015BS 1377-part 2: 1990 - met ijkingsmethode geotechniektot 22 mei 2018
HydrometerNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO 17892-4:2016actueel
LaserdiffractieNBN EN ISO 9001:2015ISO 13320-1:1999actueel
Bepaling van het gehalte aan organische stoffenChemische reactie met waterstofperoxideNBN EN ISO 9001:2015NBN 589-207:1969tot 15 oktober 2018
Chemische reactie met waterstofperoxideNBN EN ISO 9001:2015NBN B 11-256:2016actueel
Bepaling van het gehalte aan kalkachtige stoffenChemische reactie met waterstofchlorideNBN EN ISO 9001:2015NBN 589-209:1970actueel
Bepaling van consistentiegrenzenBepaling van de plasticiteitsindex, vloeigrens bepaald dmv het apparaat van CasagrandeNBN EN ISO 9001:2015DIN 18122 Teil 1:1997 met Casagrande apparaat conform BS 1377 - Part 2:1990actueel
Bepaling van de plasticiteitsindex, vloeigrens bepaald dmv de valconusNBN EN ISO 9001:2015DIN 18122 Teil 1:1997 met vloeigrens volgens NBN CEN ISO/TS 17892-12:2004actueel
Bepaling van de vloeigrens dmv het apparaat van CasagrandeNBN EN ISO 9001:2015DIN 18122 Teil 1:1997 met Casagrande apparaat conform BS 1377 - Part 2:1990actueel
Bepaling van de vloeigrens dmv de valconusNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-12:2004actueel
Bepaling van de uitrolgrensNBN EN ISO 9001:2015DIN 18122 Teil 1:1997actueel
Bepaling volumemassaVolumieke massa door wegingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN CEN ISO/TS 17892-2:2004tot 14 februari 2017
Volumieke massa door wegingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO 17892-2:2015 (meer specifiek de 'Linear measurement method' §1,§2,§3,§4.1, §5.1 en §6.1)actueel
Bepaling watergehalteGewichtsverlies na drogen in droogstoofNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN CEN ISO/TS 17892-1:2004tot 14 februari 2017
Gewichtsverlies na drogen in droogstoofNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO 17892-1:2015actueel
Bepaling korrelvolumemassaGaspycnometerNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van ASTM D5550:2009actueel
Bepaling van de stijfheid en het consolidatiegedragSamendrukkingsproef / oedometerproefNBN EN ISO/IEC 17025:2017BS 1377 - part 5:1990tot 12 juni 2019
Samendrukkingsproef / oedometerproefNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO 17892-5:2017actueel
KruipproefNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO 17892-5:2017actueel
Constant Rate of Strain (=CRS)NBN EN ISO 9001:2015ASTM D4186/D4186M-12-e1actueel
ZwelproefNBN EN ISO 9001:2015ASTM D4546-14 methode Bactueel
ZwelproefNBN EN ISO 9001:2015XP P94-091:1995actueel
Benderproef: glijdingsmodulus bij kleine vervormingenNBN EN ISO 9001:2015Methode Geotechniekactueel
Bepaling van de niet-gedraineerde schuifweerstandTriaxiaal UC (=vrije prisma)NBN EN ISO/IEC 17025:2017methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 7:1990 §1, §2, §3, §7 en §8actueel
Triaxiaal UUNBN EN ISO/IEC 17025:2017methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 7:1990 §1, §2, §3, §7 en §8actueel
VinproefNBN EN ISO 9001:2015BS 1377 - part 7:1990 §1, §2, §3, §7 en §8actueel
Bepaling van de gedraineerde schuifweerstandTriaxiaal - CU - standaardNBN EN ISO/IEC 17025:2017methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990 §1, §2, §3, §4, §5 (uitgezonderd §5.4), §6 en §7 (§8, CD triaxiaalproef niet in scope)actueel
Triaxiaal - CU - extensionNBN EN ISO/IEC 17025:2017methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990 §1, §2, §3, §4, §5 (uitgezonderd §5.4), §6 en §7 (§8, CD triaxiaalproef niet in scope)actueel
Triaxiaal - CD - standaardNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990actueel
Triaxiaal - CD - U/RNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van en met apparatuur volgens BS 1377 - part 8:1990actueel
Cyclische triaxiaalproefNBN EN ISO 9001:2015ASTM D5311/5311M-13actueel
Directe schuifproef - CUNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-10:2005actueel
Directe schuifproef - CDNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-10:2005actueel
Bepaling van de dichtheidProctorNBN EN ISO/IEC 17025:2017ASTM D1557-07 (procedure C) + Annex voor de versterkte proctorproef en ASTM D698-07 (procedure B) + annex voor de standaard proctorproef tot 25 april 2017
ProctorNBN EN ISO/IEC 17025:2017 EN 13286-2:2010 (+AC:2012) (met apparatuur conform Annex A) voor de standaard proctor en EN 13286-2:2010 (+AC:2012) (met apparatuur conform Annex A) voor de versterkte proctoractueel
Proctor + IPINBN EN ISO 9001:2015ASTM D1557-07 (procedure C) + Annex voor de versterkte proctorproef en ASTM D698-07 (procedure B) + annex voor de standaard proctorproef + NF P 94-078 (1992) (norm bepaling IPI)tot 25 april 2017
Proctor + IPINBN EN ISO 9001:2015 EN 13286-2:2010 (+AC:2012) (met apparatuur conform Annex A) voor de standaard proctor en EN 13286-2:2010 (+AC:2012) (met apparatuur conform Annex A) voor de versterkte proctor + NF P 94-078 (1992) (norm bepaling IPI)actueel
Meest losse pakkingNBN EN ISO 9001:2015methode Geotechniek afgeleid van ASTM D4254:2000(2006)e1actueel
Bepaling van de doorlatendheidVeranderlijk verval in permeameterNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-11:2005 (meer specifiek de 'Falling head' §1, §2, §3, §4.1, §4.2 en §5.1)actueel
Constant verval in doorlatendheidscelNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN CEN ISO/TS 17892-11:2005 (meer specifiek de 'Constant head in permeameter' §1,§2,§3,§4.1, §4.3 en §5.2)actueel
Doorlatendheid in tx celNBN EN ISO 9001:2015NBN CEN ISO/TS 17892-11:2005 (meer specifiek de 'Constant head in triaxial cell' §1,§2,§3,§4.1, §4.4 en §5.3)actueel
Bepaling van het  chloridegehalteGehalte aan in water oplosbare chloridenNBN EN ISO 9001:2015BS 1377 - part 3:1990actueel
Bepaling van de kleihoudendheidMethyleenblauwproefNBN EN ISO 9001:2015NF P 94-068:1998actueel
MethyleenblauwproefNBN EN ISO 9001:2015NBN EN 933-9+A1:2013actueel

Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons hier en we vinden samen de gepaste oplossing!