Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Proevenpakket Terrein

Proeven en analysesProefmethodeAccreditatie / certificatieNormatieve referentieDatum geldigheid norm
Bepaling conusweerstand (qc)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-1:2012Actueel
Mechanische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-12:2009Actueel
Bepaling totale wrijvingsweerstand (Qt)Mechanische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-12:2009Actueel
Bepaling plaatselijke wrijvingsweerstand (fs)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-1:2012Actueel
Bepaling waterspanning (U)Elektrische sonderingNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22476-1:2012Actueel
MonsterontnameDroogboringNBN EN ISO/IEC 17025:2017NBN EN ISO22475-1:2006Actueel
Bepaling ongedraineerde schuifweerstand in situIn situ vinproefNBN EN ISO 9001:2015prEN ISO22476-9Actueel
Bepaling draagkracht van de grond SlagsonderingNBN EN ISO 9001:2015OCW methodeActueel
Bepaling draagvermogen van de grondPlaatbelastingsproefNBN EN ISO 9001:2015OCW methodeActueel
Bepaling van de horizontale deformatieInclinometermetingenNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO 18674-3:2018Actueel
Bepaling van de verticale deformatieExtensometingenNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO18674-2:2016Actueel
Bepaling van de zettingZettingsmetingenNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO 18674-3:2018Actueel
Bepaling van de waterspanningWaterspanningsmetingenNBN EN ISO 9001:2015prEN ISO 18674-4Actueel
Bepaling van de doorlatendheid in situDoorlatendheids- en infiltratieproevenNBN EN ISO 9001:2015NBN EN ISO 22282-5:2012Actueel
Bepaling van de waterstand in een peilbuisWaterpeilmetingenNBN EN ISO 9001:2015prEN ISO 18674-4Actueel
Bepaling van de glijdingsmodus in situSeismische sonderingenNBN EN ISO 9001:2015methode volgens de internationale richtlijn 'Seismic downhole procedure to measure shear wave velocity'Actueel

Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons hier en we vinden samen de gepaste oplossing!