Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Projecten

Hedwige - Prosperpolder

De dijken van de Hedwige-Prosperpolder zullen de komende jaren gebruikt worden om grootschalige proeven uit te voeren en om crisissituaties te testen.
Zo zal een dijkbreuk gesimuleerd worden, waarbij de ontwikkeling van een bres onderzocht wordt en daarnaast zal ervaring worden opgedaan om zo’n bres snel te herstellen in een noodsituatie. Ook zullen golfoploop en golfoverslagproeven uitgevoerd worden om de sterkte van de grasbekleding na te gaan.

Tunnel Aalst

In het najaar van 2015 starten de werken voor de bouw van een tunnel in de Siesegemlaan in Aalst. Onder de kruispunten van de Gentsesteenweg en de Raffelgemstraat wordt een tunnel gebouwd voor het doorgaand verkeer. De afdeling Geotechniek heeft reeds diverse grondonderzoeken uitgevoerd, en heeft meegedacht over de bouwmethode van de tunnel. Tijdens de werken zullen we een aantal bouwaspecten monitoren, o.a. de vervorming en rekken van de slibwanden en de grondwatertafel buiten de tunnel.

Visualisatie Tunnel Aalst

Renovatie Royerssluis

Momenteel loopt het ontwerp voor de grondige renovatie van de Royerssluis in Antwerpen, welke dringend aan vervanging toe is. De sluis zal volledig gerenoveerd worden, waarbij zowel de lengte als de breedte van de sluis vergroten. De afdeling Geotechniek helpt met het uitvoeren en plannen van de grondonderzoeken, en werkt mee aan de opmaak van de plannen en bestekteksten. Tijdens de werken zullen we geotechnische bijstand verlenen en monitoring uitvoeren. De renovatiewerken starten in 2017.

AutoCAD-plan toekomst Royerssluis

Dijkenbeheer

Binnen de kennisgroep dijken wordt door afdeling Geotechniek in samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium gewerkt aan een professionalisering van het dijkenbeheer in Vlaanderen.
Verschillende thema’s worden onder de loep genomen: dijkmonitoring, dijkbeeldvorming, dijkdatabeheer, dijkinspectie, …. Het faalgedrag van de dijken wordt verder onderzocht, innovatieve dijkmonitoringstechnieken worden uitgetest, samen met de dijkbeheerders worden afspraken gemaakt omtrent het structureren en beheren van alle relevante dijkdata, enzovoort.

Renovatie Vandamme Sluis

De deuren en deurkamers van de Vandammesluis te Zeebrugge zijn na 30 jaar aan een volledig onderhoud toe. De droogzetting van de deurkamers wordt met verschillende monitoringstechnieken opgevolgd. Hierbij wordt zowel de beweging van de sluis als de invloed van de watertafelverlaging op de omgeving nauwgezet opgevolgd.”

 

 

 

 

http://www.maritiemetoegang.be/renovatie-vandammesluis-zeebrugge

Pagina's