Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Renovatie nodig voor Scheldekaaien?

Voldoen de historische kaaimuren in Antwerpen aan de nieuwe normen van het Masterplan Scheldekaaien? Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) laat de kaaien testen en stabiliseert of vervangt ze waar nodig.


Om de kaaimuur ter hoogte van het Loodswezen te testen, liet W&Z een belastingsproef uitvoeren. Het doel: nagaan of de kaaimuur niet te veel beweegt bij een belasting van 3 ton per vierkante meter. Die belasting werd aangebracht met grote zandzakken. W&Z en de afdeling Geotechniek monitorden de proef.


Innovatieve meettechniek


“Voor de monitoringscampagne combineerden we visuele waarnemingen en topografische metingen met metingen van het grondwaterpeil, het Scheldepeil en de verplaatsing van de kaaimuur in een verticaal vlak”, vertelt Kim De Beule van Geotechniek. “Voor die laatste parameter gebruikten we een innovatieve meettechniek: de in-place inclinometer (een instrument om hellingsveranderingen te meten, nvdr). Een ketting van inclinometers mat elk kwartier de helling van de kaaimuur. De data werden via een mobiele connectie naar een server gestuurd en konden via een webapplicatie worden uitgelezen. Door de precisie en de hoge frequentie van de metingen konden we zelfs minimale verplaatsingen onder invloed van het getij meten.” De intensieve monitoringscampagne toonde aan dat de verplaatsingen van de kaaimuur ruim binnen de gestelde toleranties lagen. Er is dus geen nood aan dure renovatiewerkzaamheden.