Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Scheldekaaien

Scheldekaaien

In het kader van het Masterplan Antwerpen dienen de historische kaaimuren te Antwerpen gestabiliseerd te worden. Teneinde het geotechnisch dossier op te stellen werden alle beschikbare geotechnische en geologische data verzameld. Hierbij werd o.a. gebruik gemaakt van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Op basis van de gearchiveerde gegevens werd een uitgebreid programma opgesteld van in situ proeven gekoppeld aan laboratoriumtesten en monitoring op het terrein. Analyse van de bekomen data werd gebruikt om de grondlagenopbouw op te stellen en te karakteriseren. Het uitgebreide onderzoek resulteerde in een economisch ontwerp van de stabilisatiemethode

 

http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/antwerpse-scheldekaaien