Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Terreinonderzoek

Bij sonderingen worden er stalen buizen, met aan het uiteinde een meetelement, in de grond gedrukt. Zo wordt de weerstand van de grond om de 2cm gemeten. Bij het uitvoeren van boringen wordt de grond losgemaakt en worden grondmonsters aan de oppervlakte gebracht. Deze monsters kunnen dan door experten beoordeeld worden naar hun aard (zand, klei, leem, veen, ...).

Sonderingen

Bij sonderingen worden d.m.v. een indrukapparaat aan een constante snelheid een reeks stalen buizen, aan het uiteinde voorzien van een conisch meetelement, in de grond gedrukt. Tijdens het indrukken wordt om de 2cm bovengronds een beeld verkregen van de conus- en de wrijvingsweerstand van de desbetreffende grondlagen. Geotechniek biedt verschillende sonderingen aan, nl.:

 • Mechanische sonderingen
 • Elektrische sonderingen
 • Piëzocone sonderingen met dissipatieproeven
 • Seismische sonderingen
 • Slagsonderingen

Boringen

Bij het uitvoeren van boringen wordt de grond losgemaakt en worden grondmonsters aan de oppervlakte gebracht. Deze monsters worden vervolgens door experten beoordeeld naar hun aard (zand, klei, leem, veen, ...). Geotechniek biedt verschillende soorten boringen aan, nl.:

 

 • Droogboringen met discontinue monsterontname
 • Droogboringen met continue monsterontname
 • Kernboringen
 • Plaatsing peilbuizen

 

Andere terreinproeven

Om de grondkarakteristieken nog beter te kennen is er soms nood aan speciale terreinproeven. Geotechniek biedt nog andere terreinrproeven aan, nl.:

 

 • Vinproeven ter bepaling van de ongedraineerde schuifweerstand
 • Plaatbelastingsproeven ter bepaling van de samendrukbaarheid
 • Infiltratieproeven en doorlatendheidsproeven ter bepaling van de doorlatendheid